Wie zijn de "vrienden van Tafeltennis Zwolle"

De "vrienden van Tafeltennis Zwolle" zijn mensen die de club Tafeltennis Zwolle een warm hart toedragen. Deze mensen hebben zich verenigd in de vereniging Vrienden van Tafeltennis Zwolle.

Het bestuur van de tafeltennisvereniging heeft geen invloed of zeggenschap over deze vereniging.

Wat wil de vereniging

Het doel van de "vrienden" is het stimuleren van het jeugdtafeltennis en gelden reserveren voor de toekomstige nieuwbouw. Eventueel ondersteunen de "vrienden" ook andere aanvragen van commissies die geld nodig hebben.

Hoe wil de vereniging dit gaan doen

De vereniging wil, door het werven van leden, gelden inzamelen, die vervolgens gebruikt kunnen worden om haar doelen te realiseren.

Wat kost het lidmaatschap

De lidmaatschapsbijdrage is € 50,- per jaar. Betalingen geschieden door middel van automatische incasso. Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Betaling van de contributie vindt plaats in mei.

De namen van de leden komen op het mooie bord in de kantine te hangen. Ook als bedrijf kunt u lid worden. Uw naam komt dan ook op ons bord in de kantine. U krijgt, als bedrijf zijnde, een factuur voor uw administratie.

Wilt u de tafeltennisvereniging (ook) op andere manieren steunen, dan kunt u bij de sponsorcommissie meer informatie opvragen.

Wat gebeurt er met de contributie

Op dit moment is het hoofddoel zoveel mogelijk geld te reserveren voor de toekomstige nieuwbouw. Verder wordt er bijgedragen aan de andere eerder genoemde doelen.

Wat krijgt een lid

Alle leden van de "vrienden" hebben recht op het volgende:
1. vermelding van zijn of haar naam op ons schitterende bord in de kantine;
2. eenmaal per jaar een ledenvergadering;
3. eenmaal per jaar een gezellige activiteit;
4. een verrassing als het honderdste lid zich bij ons heeft aangemeld